به دلیل وجود اشکال در سیستم می توانید از طریق تماس با شماره 09197731030 یا 09196424070 سفارش خود را ثبت کنید.